Tất cả danh mục

Đèn lũ dẫn

Đèn Led Pha có thể lắp đặt và sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp nhiều đèn và lắp trên cột cao trên 20m để tạo thành thiết bị chiếu sáng trên cột cao. Ngoài các đặc điểm về hình thức đẹp, bảo trì tập trung, giảm diện tích cột đèn và sàn, ưu điểm lớn nhất của thiết bị này là chức năng chiếu sáng mạnh.